BLOG

Cesta Amazonky nabízí jedinečnou možnost k objevování a rozvoji své identity na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí, vlastních hodnot a postojů. Amazonky se naučí vnímat své tělo, budovat zdravé návyky jako je vyvážené stravování, cvičení či dostatečný spánek. Kurz pomáhá řešit problémy prepubertálního věku (nejistota, pocit ohrožení, pocit...

Cesta bojovníka připravuje chlapce k přechodovému rituálu, který přináší uznání a uvědomění si, že již není malé dítě. Přijímá zodpovědnost a je uznán a přijat společenstvím mužů. Opouští bezpečnou mateřskou náruč a pouští se do světa. Považuji za nutné věnovat přípravě na tento krok dlouhodobou přípravu a zároveň se snažím, aby chlapci v maximální...

Dneska mi skončily prázdniny. Jako pracovník ve školství jsem měl celé krásné dva měsíce. Těšil jsem se na léto už od března a nemohl se ho dočkat. Dostal jsem do užívání krásný objekt bývalého mlýna s vypuštěným a zarostlým rybníkem, z jedné poloviny obklopený lesem a lukami, z druhé objatý několika starými staveními. Hvězdy jsou tu na dosah ruky,...