BLOG

Objevovat, vyrábět, hrát si a prožívat s kamarádkami a kamarády dobrodružství v přírodě. Aktivní pobyt pod korunami stromů, v blízkosti potoka a táborového ohně. Základy práce s nožem a sekerou, střílení z luků a vzduchových zbraní, rýžování zlata i cesty odvahy. První kroky k samostatnosti a poznávání svého těla i duše. Bez rodičů, telefonů,...

Deset dnů, které výrazně podpoří rozvoj osobnosti dítěte. Svoboda, divočina, přátelství. Mentorský přístup lektorů a společné rozhodování a odpovědnost. Pomocí pohybových her, tematických aktivit, zálesáckých dovedností, intenzivního pobytu v přírodě a přítomností kvalitních průvodců budujeme bezpečné prostředí potřebné pro každé dítě. Deset dnů...

Rvačka nebo zápas? Nezvladatelná agresivita nebo bojové umění? Dlouho jsem v tom měl zmatek a vše jsem zahrnoval pod násilí a označil nálepkou ŠPATNÉ CHOVÁNÍ. Několikrát se mi během školní docházky stalo, že jsem byl zatlačen do kouta někým silnějším, zlým a bál jsem se. Bál jsem se násilí, možné bolesti, prohry, posměchu...

Naší společnou vizí je rozvoj osobnosti dítěte, podpora vnitřního zdroje energie - základní sílu potřebnou pro celistvý a plnohodnotný život. Pomocí pohybových her, zálesáckých aktivit, intenzivního pobytu v přírodě a přítomností průvodců budujeme bezpečné prostředí potřebné pro každé dítě. Deset dnů naplněných činnostmi, které vytvářejí přátelství...

Mám rád hry a dobrodružství, ve svém povolání vyznávám terénní výuku a zážitkovou pedagogiku. Aktivně pomáhám osobnostnímu rozvoji dětí ve svých celoročních kurzech. Minulý rok jsem poprvé realizoval týdenní pobyt pro žáky pardubické školy Klas a zážitky byly hluboké! Překvapení z toho, že je možné žít bez mobilu a wifi, zmapování sil a odhodlání...

Cesta Amazonky nabízí jedinečnou možnost k objevování a rozvoji své identity na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí, vlastních hodnot a postojů. Amazonky se naučí vnímat své tělo, budovat zdravé návyky jako je vyvážené stravování, cvičení či dostatečný spánek. Kurz pomáhá řešit problémy prepubertálního věku (nejistota, pocit ohrožení, pocit...

Cesta bojovníka připravuje chlapce k přechodovému rituálu, který přináší uznání a uvědomění si, že již není malé dítě. Přijímá zodpovědnost a je uznán a přijat společenstvím mužů. Opouští bezpečnou mateřskou náruč a pouští se do světa. Považuji za nutné věnovat přípravě na tento krok dlouhodobou přípravu a zároveň se snažím, aby chlapci v maximální...

Dneska mi skončily prázdniny. Jako pracovník ve školství jsem měl celé krásné dva měsíce. Těšil jsem se na léto už od března a nemohl se ho dočkat. Dostal jsem do užívání krásný objekt bývalého mlýna s vypuštěným a zarostlým rybníkem, z jedné poloviny obklopený lesem a lukami, z druhé objatý několika starými staveními. Hvězdy jsou tu na dosah ruky,...