Kam povede nová Cesta amazonek?

24.07.2023

Seberozvojový kurz pro dívky ve věku 9–13 let (věkové rozmezí je orientační, k diskusi dle vlastního pocitu a uvážení dívek a jejich rodičů).

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Celoroční kurz je vhodný pro dívky, které mají chuť poznávat a chápat svou jedinečnost. Na základě sebepoznání, sebepřijetí a vnímavosti, se dívky učí rozvíjet přirozenou moudrost, pochopení sebe i okolního světa, komunikovat, znát své hranice a možnosti. Amazonky se učí vnímat své potřeby i otevřenost k potřebám druhých, k úctě k okolnímu světu, k darům přírody. Budují si zdravé návyky, jakými jsou kvalitní strava, pohyb.

Kurz pomáhá řešit problémy prepubertálního věku, jako je nejistota, zmatek, pocit nedostatečnosti či nízká sebedůvěra. V tomto období probíhá v těle dívek ohromná přeměna, klíčová pro jejich další vývoj. Z dítěte, jehož hormony a tělo fungují lineárně a přímočaře, se stává dívka – mladá žena s hormonální cykličností ovlivňující jak fyzické tělo, tak psychiku. Tato proměna může být pro dívky náročná a zmatená, pokud neví, co se s ní děje a nemá své pocity sdílet. Bezpečné, laskavé, podporující prostředí a zkušené průvodkyně jsou pro dívky oporou v této etapě života.

Po zkušenosti z uplynulých kurzů jsme Cestu amazonek upravili, některá témata jsme přidali, jiná sloučili a hlavně – setkání budou o den delší, čtyřdenní. Pomůže nám to navázat mnohem intenzivnější kontakt s Amazonkami a dostaneme se do požadované hloubky témat setkání.

CO TEDY AMAZONKY ČEKÁ?

1 víkend + 6 čtyřdenních setkání v průběhu školního roku 2023/2024.

Na každém setkání budeme společně rozvíjet kreativitu skrze kresbu, tvoření všeho druhu, ruční práce. Budeme sbírat a zpracovávat byliny a dary přírody, společně vařit. Potkáme se spolu při společném tvoření hudby, zpívání a tanci. S podporou průvodkyň nahlédnou Amazonky do posvátné ženské energie, cykličnosti a vědomí svého spojení s hlubší moudrostí přírody.

Podpoříme zájem dívek o objevení jejich jedinečnosti a darů, vlastní posvátné ženské energie, jejímž prostřednictvím je udržován veškerý život. Chceme, aby dívka zakořenila ve své ženské sebeúctě, ve vědomí svého spojení s hlubší moudrostí přírody a vesmíru. Při pochopení sebe si pak již nemusí nic dokazovat, nemusí lačnit po vnějších atributech slávy nebo moci. Je cenná taková, jaká je, se svým tvůrčím potenciálem.

Naše průvodkyně nechávají dívky prožít a vstřebat prvky budoucí ženskosti jako jemnost, ladnost, bytí v přítomnosti, kreativita, vnitřní síla, klid, intuice, hojnost, křehkost, zranitelnost, intimita, láskyplnost, uvolněnost, vnímavost, odevzdanost, něha, ticho, klid, bezpečí, spontánnost, zvědavost, přijetí, soucit, otevřenost. S citem a respektem k dívčí duši budou dívky společně s průvodkyněmi objevovat a rozvíjet svou identitu.

JAK VÝCVIK PROBÍHÁ?

Výcvik se skládá z prvního víkendového setkání, kterého se společně s dívkou účastní i rodič (prarodič, kamarádka) a 6 čtyřdenních zážitkových pobytů v přírodě (vždy od čtvrtečního večera do nedělního odpoledne).

Budeme tábořit v lese, v zimních měsících obývat prostor Mlýna, putovat. Vařit na ohni, učit se žít v přírodě a v souladu s ní, otužovat se, střílet z luku, sdílet své příběhy. Hlavní síla společných setkávání spočívá ve sdílené odpovědnosti a velké míře svobody.

Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor, a přitom necháváme velkou míru samostatnosti v rukách dívek.

Součástí společného času je putování přírodou, pohybové, hudební společenské hry, ranní rozcvičky, péče o provoz tábora, vaření, společná reflexe v kruhu poradního ohně.

CENA

Cena ročního kurzu: 23.900 Kč. Objednat je možné ZDE.

Pro dívky, které by se rády Cesty Amazonky zúčastnily, ale jejich rodiny si to z finančních důvodů nemohou dovolit, nabízíme omezený počet částečných stipendií. V případě, že se chcete o stipendium přihlásit, napište nám do přihlášky, proč vybrat právě vaši dceru, z jakého důvodu se chce pobyt zúčastnit a v jaké výši by mělo být stipendium.

TERMÍNY A TÉMATA SETKÁNÍCH

1. setkání bude společné pro Amazonky, průvodkyně i rodiče. Budeme se společně SEZNAMOVAT. Nejen mezi sebou navzájem, ale také s prostředím tábořiště a mlýna v Jamkách, kde se bude odehrávat většina našich setkání. Hlavním tématem bude DŮVĚRA – kdy ji cítím a kdy ne? Jak jsem na tom s důvěrou k sobě, k životu a ke světu? Cítím důvěru k průvodkyním a k ostatním Amazonkám natolik, abych na příští setkání přijela již sama, bez podpory rodičů?

2. setkání nás provede tématem ŽIVOTNÍCH CYKLŮ. Vrátí Amazonky k času dušiček. Zamyslíme se nad cykly v přírodě, nad zrozením a SMRTÍ, potřebností jednoho pro druhé. Podíváme se do pocitů, které s sebou tato témata přináší, do pochopení a EMPATIE, které nám dovolují napojit se na okolní svět.

3. setkání se bude věnovat tématu CYKLIČNOSTI v našem ženském těle. Společně s povídáním o menstruačním cyklu otevřeme téma INTIMITA a HRANICE.

4. setkání bude o pohledu dovnitř do sebe sama. Amazonky se podívají na své dary i stíny a pomocí technik SEBEPŘIJETÍ a SEBELASKAVOSTI se naučí, jak se přijmout ve své celistvosti, takové, jaké doopravdy jsou. Budou objevovat, v čem spočívá jejich VNITŘNÍ SÍLA, jak se o ni můžou opřít a jak pracovat se zdravou SEBEDŮVĚROU.

5. setkání nás seznámí s tématem ZDRAVÁ KOMUNIKACE. Budeme objevovat, proč je pro nás důležitá UPŘÍMNOST a PRAVDIVOST. Probereme a vyzkoušíme si, jak ŘEŠIT KONFLIKTY A PROBLÉMY v a jak pečovat o vztahy, na kterých nám záleží.

6. setkání bude putovní – nebudeme na našem tábořišti v Jamkách, ale vydáme se putovat krajinou, objevovat MOUDROST PŘÍRODY a zkoumat ji všemi smysly. Budeme rozvíjet naši VNÍMAVOST nejen k okolnímu světu, ale i dovnitř k sobě, k signálům a pocitům našeho těla. Seznámíme se se ČTYŘMI ŽIVLY a zakusíme, jak se při putování a táboření opřít o jejich sílu.

7. závěrečné setkání s názvem OSLAVA ŽENSTVÍ přinese v prvních dvou dnech ohlédnutí se za uplynulým společným rokem. Naše setkávání pak zakončíme oslavou s kakaovou ceremonií, ohněm a hudbou, na které do kruhu K DCERÁM přizveme i MATKY. Společný čas můžeme věnovat sdílení, povídání o rituálu Menarché, o tom, co které z nás přineslo být ŽENOU.

V průběhu prázdnin organizujeme navazující letní táborová setkání. Po uhrazení zálohy se stanete odběratelem newsletteru, kde budete informováni o připravovaných akcích, workshopech a seminářích či společných setkání.

Termíny setkání:

První setkání: 13. - 15.10. 2023

Druhé setkání: 23. - 26.11.

Třetí setkání: 15. - 18.2. 2024

Čtvrté setkání: 14. – 17.3.

Páté setkání: 4. - 7.4.

Šesté setkání: 9. - 12.5.

Sedmé setkání: 20. – 23.6.