Petr Diamant

Jsem otcem dvou úžasných dětí, učitelem na Montessori škole, facilitátorem Mužského kruhu a Poradních kruhů, certifikovaným instruktorem Empower the Child a náčelníkem woodcrafterského kmene.

Denně se setkávám s dětmi. Vidím, kolik z nich je zmateno a dezorientováno v tomto světě. Setkávám se s otci, kteří žijí ve starých a nefunkčních archetypech výchovy a vzájemných vztahů a často jimi deformují své potomky.

Pomáhám mužům najít svoji vnitřní sílu a autenticitu. Provázím je procesem, jak se vyrovnat se svým vnitřním (často traumatizovaným) klukem, jak čelit problémům v partnerském životě, v rodině či v zaměstnání.

Maximálně podporuji děti v jejich přirozenosti a jsem jim průvodcem na cestě v současném prostředí. Snažím se kultivovat vzájemnou komunikaci a citovou vazbu mezi rodiči a jejich dětmi.

Věřím, že vychováme-li pevné a zdravé pokolení, vykonáme-li maximum pro to, aby naše děti byly šťastné a silné osobnosti, pomůžeme tak celému světu a naší Zemi.

TEAM

Jsme propojený kruh lidí, kteří sdílejí hlubokou úctu k matce Zemi, lidské přirozenosti, rituálům, jedinečnosti a k sobě navzájem. Jsme průvodci, facilitátoři a dobrovolníci, kteří rozšiřují tuto stejnou úctu a péči každému, kdo cítí volání se k nám přidat. Většina z nás jsou aktivní pedagogové. Potřebujeme zažívat dobrodružství, čelit výzvám a kráčet po stezce osobního rozvoje. Necháváme se inspirovat dětmi a snažíme se tvořit kurzy, které jsou zážitkem vedoucím k pozitivním změnám. Učíme, jak dosáhnout vnitřního zdroje síly pomocí trénování síly, záměru, vášně a vytrvalosti.

Hynek je otcem dvou synů. Má jedinečný dar napojit se na dětskou energii a je oblíbený vedoucí dětských her a aktivit. Pracuje jako středoškolský učitel a ve volném čase se věnuje historickému šermu a living history. Je odborníkem na pohybové a zážitkové aktivity. Je absolventem kurzu primární prevence rizikového chování ve školství.

Ondřej je otcem syna. Vlastní tiskárnu v Příbrami a je vynikající posilou v technickém a produkčním zajištění pobytů v divočině. Čas v přírodě tráví nejraději se svým psem nebo na rybách.

Alena je posilou a hnací silou kurzů Matka dítě. Je úžasná lidská bytost, žena a matka. Cesty v jejím životě vedou různými směry a všechny se proplétají a spojují do jediné. Meditace, vědomá práce s tělem, cesty do přírody, šamanské učení, každodenní život, dcera, láska. Cesty, které ji učí, že pravdivost k sobě sama i světu kolem sebe je to, co dává životu radost, lehkost a smysl.

Je ženou svému muži, matkou své dceři, sama sobě nekonečným zdrojem odpovědí na otázku "kdo jsem já?". Snaží se žít v souladu s tím, čemu věří. Miluje přírodu a zajímá se o udržitelný způsob života. Působila jako oddílová vedoucí, koučovala iniciativy mládeže, v Nadaci Forum 2000 Václava Havla pomáhala neziskovým organizacím a teď pracuje pro Lékaře bez hranic. Patří do kmene Mokoše a ráda se noří do tajemství lidské duše.