Petr Diamant (Jezevec)

Jsem otcem dvou úžasných dětí, učitelem (lépe řečeno průvodcem) na Montessori škole Na Beránku, certifikovaným instruktorem Empower the Child, zastáncem přirozených způsobů dětského vzdělávání a propagátorem celoživotního významu hry. Praktikuji zásady svobodného vzdělávání, terénní výuky a zážitkové pedagogiky. Spolupracovat s dětmi je mým posláním.

Před lety jsem se ocitl na životní křižovatce. Z krize mi pomohl Mužský kruh a tak jsem následně několik let pomáhal dalším mužům najít svoji vnitřní sílu a autenticitu. Provázel jsem je procesem, jak se vyrovnat se svým vnitřním (často traumatizovaným) klukem, jak čelit problémům v partnerském životě, v rodině či v zaměstnání a jak najít sílu ke změně a naplnit svůj život posláním. Začal jsem učit děti - tak, jak jsem si přál být učen, když jsem byl ve škole. Našel jsem své poslání.

Denně se setkávám s dětmi. Vidím, kolik z nich je zmateno a dezorientováno v tomto světě. Slyším od nich, jak je systém a někdy i nejbližší okolí devastuje. Cítím, že potřebují znát a učit se jiné věci než větný rozbor či "zásadní" letopočty. Trpce polykám pachuť nefunkčních archetypů výchovy, deformujících naše potomky. Na vlastní kůži cítím nutnost změny, návratu ke kořenům a k přírodě.

Spojil jsem každodenní praxi ve škole s maximální empatií a respektem, využil moudrost našich předků a propojil se s dětskou duší. Maximálně podporuji děti v jejich přirozenosti a jsem jim průvodcem na cestě hledání, podpory či regenerace jejich vnitřního zdroje energie.

TEAM

Jsme propojený kruh lidí, kteří sdílejí hlubokou úctu k matce Zemi, lidské přirozenosti, rituálům, jedinečnosti a k sobě navzájem. Jsme průvodci, facilitátoři a dobrovolníci, kteří rozšiřují tuto stejnou úctu a péči každému, kdo cítí volání se k nám přidat. Většina z nás jsou aktivní pedagogové a rodičové. 

Hynek (asistent Cesty bojovníka) je otcem dvou synů. Má jedinečný dar napojit se na dětskou energii a je oblíbený vedoucí dětských her a aktivit. Pracuje jako středoškolský učitel, je absolventem kurzu primární prevence rizikového chování ve školství.

Ondřej (produkce a gastronomie) je otcem dvou synů. Je racionálním prvkem a základním kamenem Školy kojota. 

Alena (lektorka kurzů Matka a dítě) je úžasná lidská bytost, žena a matka. Cesty v jejím životě vedou různými směry a všechny se proplétají a spojují do jediné. Meditace, vědomá práce s tělem, cesty do přírody, šamanské učení, každodenní život, dcera, láska. 

Matěj (asistent Cesty bojovníka) je otcem tří dětí, tvrdý muž s křehkou duší. Mozek zajímavých expedic pro naše účastníky.

Lubo (asistent Cesty bojovníka) je otcem také tří dětí, přírodní člověk, lesní muž a horal. Je klidnou silou a oporou nejen Školy kojota.

Martina (asistentka Cesty Amazonky) o sobě sděluje: jsem obyčejnou ženou odvážného muže a matkou tří nádherných bytostí, které jsou mými největšími učiteli. Mým záměrem je žít společně s dětmi ve spojení s moudrostí přírody, pečovat o ní, cítit se tady na Zemi dobře.