Petr Diamant 

Otec čtyř úžasných dětí, náčelník, mentor a lektor ve Škole kojota. Zakladatel (školník, topič, zahradník i průvodce) Svobodné školy Jamky (komunitní centrum pro děti v domácím vzdělávání). Člověk žijící v přítomném okamžiku, v nádherném a bezpečném světě, na krásném místě v přírodě. Vystudovaný lesník, bývalý učitel na Montessori škole. Podporovatel sebeřízeného  vzdělávání dětí a propagátor celoživotního významu hry (instruktor systému Empower the Child). Ve své činnosti používá zásady svobodného vzdělávání, terénní výuky a zážitkové pedagogiky. 

Lubo Bičej

Otec čtyř dětí, lektor kurzů Cesta z hnízda a Cesta bojovníka, vedoucí letního táboření Školy kojota. Přírodní člověk, lesní muž. Vystudoval FTVS (fyzioterapie a aplikované pohybové aktivity). Je klidnou silou a oporou nejen Školy kojota.  

"Děti ve mně probouzí moje ztracené dítě, příroda ve mně probouzí zapomenuté instinkty."


Renata Svoboda

Tanečnice životem, nomádka, matka, jež láskou obklopuje svého syna a muže. Jejím velkým darem je hluboké naslouchání, důslednost i trpělivost a naplňuje ji vytvářet prostředí, ve kterém děti mohou objevovat a rozvíjet svůj potenciál. Ren je povoláním učitelka, která se nesmiřuje se současným stavem vzdělávacího systému a tak sní a tvoří změnu, kterou chceme žít. Je průvodkyní kurzu Cesta amazonek a back-office manager Školy kojota.
Dita Castrillo

Optimistická vizionářka se zájmem o křehký svět dětské duše, matka 2 úžasných bytostí, spolu-tvůrkyně prostoru Mlýna Jamky, zakladatelka mateřské školy Mufánkov, průvodkyně v Lesní Montessori škole Jamky. Zajímá ji léčení traumatu, hledání cesty k sobě, udržitelné žití v souladu s přírodou. Je průvodkyní kurzu Cesta amazonek

Eomi 

Neúnavná průzkumnice životních hloubek se zajímá o mezilidské vztahy, vědomou práci s dětmi a upřímnou, pravdivou komunikaci. Je spoluzakladatelkou společenství SpoluZemě Vrábsko, má za sebou bezpočet kurzů a nejvíce ji naplňuje, když může spoluvytvářet bezpečný prostor, kde se může člověk navracet k sobě. Je průvodkyní kurzu Cesta amazonek.    

Petr Hrdina

Průvodce a lektor kurzů Cesta samuraje a Cesta k sobě, vedoucí letních táborových setkání a organizátor rodinných her. Pečuje o dětské duše s fantastickým respektem a přirozeností. Absolvent VŠTVS Palestra, v rámci práce v Nautisu absolvoval kurz zvládání problematického násilného chování. Prošel ročním výcvikem Mužský kruh, je instruktorem systému Empower the Child. Zabývá se bojovým uměním Systema. Lucie Žilkayová

Dojíždí za námi až z Bílých Karpat a je průvodkyní kurzu Cesta z hnízda. Společně s dětmi prozkoumává přirozenou, spontánní a autentickou kreativitu. O svém přístupu říka: ,,Vidím děti, oni to vědí a vidí mě. Odtud komunikujeme a tvoříme. Vnímám také, že u dětí rozvíjení lásky k pohybu, hře a lidským setkáváním, vytváří skvělou základnu pro dobrý pocit v těle, stabilní naladění v srdci, na instinkty a intuici, odkud pak vycházejí zdravá životní rozhodnutí."


David Löfler

Je absolventem prvního kurzu Cesta bojovníka a od té doby se stal důležitým členem našeho teamu. Je duchem i motorem naší práce, spolehlivou oporou nám lektorům a podporou dětských účastníků. Nepostradatelný asistent na kurzu Cesta bojovníka a letním táboření, webmaster nového webu.


Daniel Dobiáš

Je otcem dvou dcer a jezdí za námi z Mostu. Rodina, cestování, tvůrčí činnosti, kamarádství, hudba, příroda... To jsou jeho priority. Říka o sobě: "Práce" s děckama mi dává velkej smysl. Čas a aktivity s nima mě dokážou nabíjet, ale i vybíjet, inspirovat, jejich zrcadla jdou občas na mojí dřeň, hry s nima mi dávají radost, zábavu i poučení..." Je průvodcem kurzu Cesta bojovníka.Šimon Castrillo

Je absolventem několika našich kurzů a členem rodiny. Zajímá a baví ho být a tvořit s dětmi. Dokáže být autoritou i kamarádem, vůdcem i ochráncem. Baví ho parkour, jízda na motorkách, downhill a nový cirkus. Je asistentem v kurzu Cesta z hnízda