Cesta z hnízda je nový kurz pro nejmladší dobrodruhy.

20.03.2023

Náš nový kurz pro nejmladší dobrodruhy je hravě seberozvojový, pro děti (kluci i holky) ve věku 7-9 let (věkové rozmezí je orientační), které zvládnou víkend bez rodičů.

PRO KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Celoroční kurz je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mají rádi dobrodružství, svobodu a hry. Prostřednictvím her, zálesáckých dovedností a aktivního pobytu v přírodě učíme rozvíjet odvahu, samostatnost, odolnost. Prohlubujeme zásadní vlastnosti a komunikační dovednosti. Poskytujeme svobodu a učíme zodpovědnosti. Pomáháme vést děti k pochopení sebe i okolního světa, komunikovat, znát své hranice a možnosti. Budujeme zdravé návyky, jakými jsou kvalitní strava, pohyb a kreativita.

Náplní kurzu je hraní her v přírodě. Hra je nejpřirozenější způsob učení. Díky společným hrám děti budou poznávat své slabé a silné stránky.

Kurz pomáhá překonat přílišnou fixaci na matku, ovládat své emoce a budovat sociální vazby. Funguje jako digitální detox pro děti, které tráví nepřiměřeně dlouhý čas s mobilním telefonem či hraním počítačových her.

CO DĚTI ČEKÁ?

8 víkendů + 1 čtyřdenní akce v průběhu školního roku 2023/2024.

Na našich setkáních budeme objevovat, vyrábět, hrát si a prožívat s kamarádkami a kamarády dobrodružství v přírodě. Aktivní pobyt pod korunami stromů, v blízkosti potoka a táborového ohně. Naučíte se základy práce s nožem a sekerou, střílet z luků a vzduchových zbraní, rýžovat zlato a překonávat strach.

Možná vám to připomíná skautský nebo jiný oddíl, kde děti tráví volný čas. My nejsme volnočasová aktivita v tom smyslu, že někdo organizuje čas dětem. Vše se děje po vzájemné dohodě a zvážení návrhů všech zúčastněných (dětí a průvodců). Všechny činnosti děláme a organizujeme společně. Není tu nikdo, kdo nařizuje nebo vydává povely. Děti se na přirozených situacích učí spolupráci, zodpovědnosti, time managementu.

JAK KURZ PROBÍHÁ?

Kurz se skládá z prvního víkendového setkání, kterého se společně s dítětem účastní i rodič (prarodič, kamarádka) a 7 víkendových pobytů v přírodě (vždy od pátečního večera do nedělního odpoledne). Na vícedenní akci jsou rodiče zváni a vítáni.

Budeme tábořit v lese, v zimních měsících obývat prostor Mlýna, putovat. Vařit na ohni, učit se žít v přírodě a v souladu s ní, otužovat se, střílet z luku, sdílet své příběhy. Hlavní síla společných setkávání spočívá ve sdílené odpovědnosti a velké míře svobody.

Však hlavní síla výcviku spočívá ve sdílené zodpovědnosti. Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor, ale necháváme maximálně samostatně věci v rukách dětí. Společně si vaříme, plánujeme hry a aktivity.

Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor, a přitom necháváme velkou míru samostatnosti v rukách dětí.

CENA

Cena ročního kurzu: 21.900 Kč. Objednat je možné ZDE.

Pro děti, které by se rády Cesty z hnízda zúčastnily, ale jejich rodiny si to z finančních důvodů nemohou dovolit, nabízíme omezený počet částečných stipendií. V případě, že se chcete o stipendium přihlásit, napište nám do přihlášky, proč vybrat právě vaši dceru/syna, z jakého důvodu se chce pobytu zúčastnit a v jaké výši by mělo být stipendium.

V případě, že bude nutná přítomnost rodiče i na dalších setkáních, lze to po dohodě vyřešit ke vzájemné spokojenosti.

TERMÍNY A TÉMATA SETKÁNÍCH

1. setkání bude společné pro děti, průvodce i rodiče. Budeme se společně seznamovat. Nejen mezi sebou navzájem, ale také s prostředím tábořiště a mlýna v Jamkách, kde se bude odehrávat většina našich setkání. Hlavním tématem bude DŮVĚRA – kdy ji cítím a kdy ne? Cítím důvěru k průvodkyním a k ostatním dětem natolik, aby příští setkání bylo bez podpory rodičů?

2. setkání nás provede tématem 4 ŽIVLŮ. Poznáme hlavní síly přírody a života. Naučíme se je využívat ve svém životě a používat jejich sílu. Umět rozdělat oheň, uvařit si čaj, pískat nebo si vyrobit misku z hlíny.

3. setkání se bude věnovat tématu KAMARÁDSTVÍ a PŘÁTELSTVÍ. Jak získat nové kamarády? Jak spolu komunikovat? Jaké chování se mu líbí a kde jsou mé hranice?

4. setkání bude o překonávání strachu a obav. ODVAHA je tématem tohoto setkání. Čeká nás cesta tmavou nocí a pobyt o samotě. Zkusíte se podívat dovnitř do sebe. Objevíte svoji vnitřní sílu a posílíte zdravou sebedůvěru.

5. setkání nás seznámí s tématem SAMOSTATNOST. Probereme a vyzkoušíme si, jak se o sebe dokážete postarat. Umím si uvařit oběd? Dokážu si poradit, když se ztratím? Jak si usuším mokré oblečení?

6. setkání se jmenuje MYSLÍCÍ RUKA abude o tvoření, zručnosti, vytrvalosti a trpělivosti. Budeme vyrábět nůž, šít na něj pochvu nebo budeme tvořit lapač snů či strážce totemu.

7. setkání s názvem ZODPOVĚDNOST přinese zkoušku v podobě vedení našeho setkání, zajištění programu. Dokážete si zabalit batoh? Co je moje zodpovědnost doma?

8. setkání prověří naši ODOLNOST. Čeká nás celodenní výlet, kde se ukáže schopnost orientace, práce s mapou. Kolik kilometrů zvládnu?

4denní akce: STARÁ ŘEKA. Na kánoích sjedeme nejhezčí úsek Berounky.

V průběhu prázdnin organizujeme navazující letní táborová setkání. Po uhrazení zálohy se stanete odběratelem newsletteru, kde budete informováni o připravovaných akcích, workshopech a seminářích či společných setkání.

Termíny setkání:

První setkání: 22.-24.9. 2023

Druhé setkání: 20.-22.10.

Třetí setkání: 3.-5.11.

Čtvrté setkání: 15.-17.12.

Páté setkání: 23.-25.2. 2024

Šesté setkání: 29.-31.3.

Sedmé setkání: 26.-28.4.

Osmé setkání:24.-26.5.

4denní akce: 13.-16.6.