Cesta bojovníka v tomto roce

13.09.2023

Roční seberozvojový kurz pro chlapce. Posiluje zásadní chlapecké vlastnosti. Rozvíjí osobní svobodu a zodpovědnost. Zajišťuje připravenost a zralost k přechodovému rituálu od matky k otci, z dítěte do chlapce, přechod do sféry otců a mužů.

Prostřednictvím her, zálesáckých dovedností a aktivního pobytu v přírodě učíme rozvíjet odvahu, samostatnost, odolnost. Budeme bojovníky učit vnímavosti, pochopení sebe i okolního světa, komunikovat, znát své hranice a možnosti. Rozeznat své potřeby i otevřenost k potřebám druhých, k úctě k okolnímu světu, k darům přírody. Budujeme zdravé návyky, jakými jsou kvalitní strava, pohyb.

Kurz pomáhá řešit problémy související s věkem chlapců, pomáhá v rodinách, kde je nedostatečný či zcela chybějící mužský vzor, v případech jako je nejistota, zmatek, pocit nedostatečnosti či nízká sebedůvěra. Pomáhá jasně definovat vývojovou fázi, přechod z dítěte do chlapce. A právě zkušení lektoři mohou být pro chlapce oporou v této etapě života.

Na každém setkání budeme společně rozvíjet fyzickou i psychickou odolnost, trénovat spolupráci (např. společné vaření) a sdílet prožité události, situace a příběhy.

Kurz obsahuje 7 společných setkání. 1 VÍKEND + 6 ČTYŘDENNÍCH SETKÁNÍ v průběhu školního roku 2023/2024.

CO BOJOVNÍKY ČEKÁ?

Čeká je poznávání vlastních hranic, limitů a omezení. Čeká je cesta za svým místem v partě, za objevováním či prohlubováním svých talentů. Chceme, aby chlapec poznal svobodu a osvojil si zodpovědnost. Povedeme ho k tomu, aby přijal sebeúctu skrze činy, které vykoná (cesta tmou, trek, přechodový rituál) a mohl být na sebe hrdý. Povedeme ho k pochopení sebe sama, k pochopení, že si nemusí stále něco dokazovat, nemusí lačnit po vnějších atributech slávy nebo moci. Bude cenný takový, jaký je, se svým tvůrčím potenciálem.

Naši průvodci nechávají chlapce zakusit mnoha situacím, které chlapcům pomohou řešit nadcházející situace v životě, ve škole nebo na ulici. S citem a respektem k dětské/chlapecké duši budou naši průvodci objevovat a rozvíjet identitu a vnitřní potenciál chlapců.

JAK VÝCVIK PROBÍHÁ?

Výcvik se skládá z 1 víkendového setkání, kterého se společně s Bojovníky účastní i rodič (prarodič, kamarádka) a 6 čtyřdenních zážitkových pobytů v přírodě (vždy od čtvrtečního večera do nedělního odpoledne).

Budeme tábořit v lese, vařit na ohni, učit se žít v přírodě a v souladu s ní, otužovat se, střílet z luku, sdílet své příběhy. Hlavní síla společných setkávání spočívá ve sdílené odpovědnosti a velké míře svobody.

Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor a přitom necháváme velkou míru samostatnosti v rukách chlapců.

Součástí společného času je putování přírodou, pohybové, hudební společenské hry, ranní rozcvičky, péče o provoz tábora, vaření, společná reflexe v kruhu poradního ohně.

CENA

Cena ročního programu: 23.900 Kč. Objednat je možné ZDE.

Pro chlapce, kteří by se rádi Cesty bojovníka zúčastnili, ale jejich rodiny si to z finančních důvodů nemohou dovolit, nabízíme omezený počet částečných stipendií. V případě, že se chcete o stipendium přihlásit, napište nám do přihlášky, proč vybrat právě vašeho syna, z jakého důvodu se chce zúčastnit a v jaké výši by mělo být stipendium.

TERMÍNY A LEKTOŘI

První, seznamovací víkend bude 27.-29.10. 2023. Další termíny: 9.-12.11., 7.-10.12., 15.-18.2. 2024, 7.-10.3., 16.-19.5., 13.-16.6. (přechodový rituál). 

Lektoři: Petr, Lubo, Dan, David (více ZDE).

Po uhrazení zálohy se stanete odběratelem newsletteru, kde budete informováni o tématech setkání v rámci kurzu, o připravovaných akcích, workshopech a seminářích či společných setkání. V průběhu prázdnin organizujeme navazující letní táborová setkání.