TÁBOR

LETNÍ TÁBOŘENÍ ŠKOLY KOJOTA

Toto táboření je v duchu filozofie kojotího učení, kde se snažíme probouzet, podporovat a rozvíjet vnitřní zdroj energie našich dětí - základní sílu potřebnou pro celistvý a plnohodnotný život.

TÉMATEM TÁBOŘENÍ JE HRA!

V duchu svobodného učení Petera Graye využijeme přírodu k návratu do doby lovců a sběračů. Děti získají neomezenou svobodu a samy budou řídit, jak si budou hrát a co budou zkoumat nebo dělat. Žít jeden týden tak, jak si sami vyberou!

Hra bude mít velmi jednoduchá pravidla, založená na svobodě a zodpovědnosti. Každý den nabídneme dobrovolné aktivity, pravidelnou stravu, nepřetržitý dohled (ne dozor) asistentů a lektorů. Ale jak si děti zajistí program a své potřeby, takové je budou mít.

Jen hrát? Proč? Protože věříme v to, že hry rozvíjí fyzické a manuální dovednosti a učí, že je v pořádku, když se něco nepovede. Hry podporují intelektuální vývoj - zlepšuje hypoteticko-deduktivní logiku, poskytuje lepší náhled na řešení problémů a podporují kreativní myšlení. Hry jsou zásadní pro sociální a morální vývoj tím, že naučí děti vnímat pohled druhých, projednat odlišné názory a pracovat tak, aby potěšily sebe i druhé - jinak si s nimi ostatní nebudou chtít hrát. V neposlední řadě hry posilují emoční regulaci - děti se naučí, jak během hry kontrolovat svůj hněv. A kdy jindy si to mohou vyzkoušet než na táboře a z dosahu rodičů...

Táboření je smíšené - pro holky a kluky, věk 7-12 let. Maximální počet dětí je 20. Odborný dohled zajišťují 2 lektoři + 2 asistenti. Pro bezpečí a komfort dětí bude na táboření přítomen zdravotník i dětský psycholog, v případě nutnosti lze využít zázemí mlýna.

Termín přihlášek je do 20.5. 2020, přihlašovací formulář: ZDE