MLÝN

Fantastická základna!

V březnu 2020 jsme dostali do užívání objekt bývalého mlýna od rodiny Vařeků, na dobu 3 let. Jsme nesmírně vděční za skvělé zázemí pro naše celoroční aktivity. V lese za mlýnem ve vzdálenosti cca 200 metrů jsme postavili tee pee a wigwamy, kde jsme uskutečnili 2 týdenní turnusy Táboření Školy kojota, expediční školu pro první a druhý stupeň ZŠ a několik turnusů letního táboření. Na mlýně máme velkou klubovnu s krbem, lůžka pro 15 lidí, 2 sprchové kouty a 2 záchody. Obnovili jsme rybník. Rybník je srdcem Jamek. Naši sousedé jsou skvělí, tolerantní a souzní s posláním Školy kojota. Díky tomu všemu můžeme zajistit dostatečný komfort pro malé děti nebo náročnější hosty. Máme možnost využít prostor pro cvičení jógy a chystáme se na pořízení koní pro naše děti. 

Rádi poskytneme prostor pro krátkodobou rekreaci, zajímavý workshop či smysluplnou akci. Podpoříte naši činnost a užijete si klidu a harmonie. Ozvěte se nám!

Každá částka pomůže! 

Číslo účtu: 1541193014/3030 

Dobrodružně naučná stezka Jamky!

Společně s obcí Hvožďany chceme postavit interaktivní poznávací trasu podél Hvožďanského potoka. Cílem stezky je seznámit návštěvníky se zajímavou a velice pestrou přírodou, s historií místa a s problematikou vody v přírodě a ve vztahu s lidskou činností v krajině.

Bude podporovat a rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí formou terénní výuky a zážitkové pedagogiky. Pro jednotlivé zastávky jsou připravené pracovní listy, které souvisejí s danou lokalitou a všichni zájemci, kteří si chtějí projít tuto trasu, mají možnost si tyto listy propůjčit. Naučnou stezku lze tedy charakterizovat jako vyznačenou výchovně vzdělávací trasu přírodně i kulturně pozoruhodným územím. Na trase bude několik přírodních prolézaček, rébusů a míst pro pohybové aktivity. V těsné blízkosti mlýna bude Lesní laboratoř (konstrukce na úvodním snímku). Jednotlivé zastávky naučné stezky (celkem 10) nabízejí témata: Podivuhodný svět Keltů, stromy kolem nás, ptačí ráj, tajemství vody, skrytý život v lese, obyvatelé zdejších luk, tůně a voda v krajině, lesní zajímavosti, přírodní zahrada, kdo žije v rybníku.

Uvítáme pomoc při realizace naučné stezky. Jak finanční, tak i materiální. A pochopitelně můžete přiložit ruce k dílu. Ozvěte se nám!

Každá částka pomůže!

Číslo účtu: 1541193014/3030 

Kovárna, hrnčířská dílna, tkalcovský stav!

Nápad našich dětí se zrodil po našem výletu na Moravu, kde si kluci vykovali svůj vlastní nůž. Práce se železem a ohněm je tak nadchla, že jsme se rozhodli postavit několik dílen, kde budou moci děti zažít proces tvoření. 

Dílny pomohou děti naučit, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si koupí vše už hotové. Děti poznají cenu lidské práce, zkusí si, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku. 

Usilujeme o spojení smyslů a tělesných funkcí. Přitom obojí pohromadě je potřeba k produkci a zachování vědění. Pouze pomocí jednoty mysli a těla lze plně realizovat řemeslnou zručnost a uměleckou práci. 

Potřebujeme pomoc při stavbě jednotlivých dílen a potřebujeme vybavení. Přiložte ruku k dílu!

Každá částka pomůže!

Číslo účtu: 1541193014/3030