Co čekat od letního táboření Školy kojota?

02.04.2022

Naší společnou vizí je rozvoj osobnosti dítěte, podpora vnitřního zdroje energie - základní sílu potřebnou pro celistvý a plnohodnotný život. Pomocí pohybových her, zálesáckých aktivit, intenzivního pobytu v přírodě a přítomností průvodců budujeme bezpečné prostředí potřebné pro každé dítě. Deset dnů naplněných činnostmi, které vytvářejí přátelství a rozvíjejí odvahu, vytrvalost a odolnost. Pod korunami stromů, v blízkosti potoka a táborového ohně v nádherné podbrdské krajině v harmonickém soužití s přírodou. Žijeme v přírodě, bez telefonů, počítačů a wifi.

V čem se lišíme od klasických táborů?

1/ Svobodou rozhodování. Na každý den je připravený program (pohybové hry, workshopy, výlety, bojovky, rukodělná činnost, tvoření) s časovým rozvrhem. Všechny aktivity (včetně jídla) jsou dobrovolné, s výjimkou každodenního ranního a večerního setkání v kruhu (věnované reflexi, plánování, řešení problémů). Toto společné setkání všech je povinné. Jak bude sestaven denní program záleží na společné dohodě dětí.

2/ Počtem účastníků. Potřebujeme prostor pro každé dítě, abychom mohli vnímat každé dítě individuálně. Snažíme se o tvůrčí proces rozvoje dítěte, nikoliv jen o volnočasové aktivity. Proto je počet zúčastněných maximálně 20.

3/ Přístupem k dětem. Jsme průvodci, kteří mají přirozenou autoritu a respekt a stejně tak přistupujeme k dětem. Náš vztah budujeme jako partnerský. Využíváme absolventů našich ročních kurzu jako asistenty či prostředníky ke zlepšení vzájemné komunikace a jako rádce pro nás průvodce i pro děti. Zároveň fungují jako přirozený vzor a jsou příkladem.

Pro jaké děti je táboření vhodné?

Vhodný věk je cca od 8 do 12 let a zkušeností s pobytem bez rodičů. Velmi vhodný je pro děti s poruchami soustředění, hyperaktivní a impulzivní. My jim říkáme "divoké děti" a je nám s nimi dobře.

Kde táboříme a jak je zajištěno stravování?

Základnu máme v bývalém mlýně nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem. Na mlýně je elektřina, topení, kuchyně a teplá voda. Tato základna funguje jako bezpečné místo při ohrožení (rozvodněný potok, bouře a silný vítr apod.) nebo jako marodka či při potřebě teplé sprchy a šamponu.

Tábořiště je vzdáleno 300 metrů od mlýna. Vybavení je zálesácké: sruby, polní kuchyň a jídelna, tee pee a kadibudky. Bez elektřiny a teplé vody.

Stravování probíhá 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) a jídlo dovážíme z blízké vesnice, kde mají kuchyň, kapacitu a podmínky vařit pro tábory.

Jaké aktivity nabídneme dětem?

Inspirujeme se dětmi, ale ze zkušeností jsou to: koupání (máme vlastní rybník bezpečný i pro začínající plavce (75 % je do hloubky 1 m), rybaření, jízda na kánoi, jednodenní výlet, bojovku, stezku odvahy, vaření na kamenech a v zemi, střelbu z luku a vzduchovky, výroba oštěpu a atlatlu, stavba lesního domku, práce s jílem a hlínou, pohybové kozácké hry, rozcvičky, hry u ohně, slovanský desetiboj, zálesácké dovednosti, lakros, lesní parkur.

Další informace, dotazníky, potvrzení...

Na základě úhrady (v sekci KURZY) posílám v červnu přesné instrukce, formuláře a další formality. Ale kdykoliv mi můžete zavolat a zeptat se. Telefon je 602 367 552.