Cesta bojovníka: jak vypadá roční výcvik?

01.10.2021

Cesta bojovníka připravuje chlapce k přechodovému rituálu, který přináší uznání a uvědomění si, že již není malé dítě. Přijímá zodpovědnost a je uznán a přijat společenstvím mužů. Opouští bezpečnou mateřskou náruč a pouští se do světa. Považuji za nutné věnovat přípravě na tento krok dlouhodobou přípravu a zároveň se snažím, aby chlapci v maximální svobodně posilovali připravenost k přechodovému rituálu.

Proto se výcvik se skládá z 8 víkendových a 2 čtyřdenních zážitkových kurzů.

Budeme tábořit ve srubech (nebo tee pee nebo v prostorách bývalého mlýna), vařit na ohni, učit se přežít v přírodě, otužovat se, běhat, střílet z luku, poznávat přírodu, sdílet své příběhy s dalšími chlapci. Však hlavní síla výcviku spočívá ve sdílené zodpovědnosti mezi chlapci. Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor, ale necháváme maximálně samostatně věci v rukách chlapců.

Přehled termínů výcviku je doplněn o hlavní témata. Handcraft znamená rukodělná činnost, soulcraft je psychologická složka výcviku. Další nedílnou součástí jsou pohybové a společenské hry, ranní rozcvičky, péče o provoz tábora a společná reflexe v kruhu. Mimo tento rámec pořádáme dobrovolné akce / expedice (cyklovýlet, jachting ...), kde náklady řešíme dle aktuálního projektu (rozpočítáváme stejným dílem mezi zúčastněné členy).

První víkend: DŮVĚRA

Proběhne jako seznamovací, s doprovodem otce či mužského rodinného přítele. Cílem je seznámit chlapce i zástupce s prostředím, filosofií, metodikou výcviku a získání důvěry, navázání přátelství s ostatními chlapci a nabytí odvahy k dalšímu pokračování výcviku bez doprovodu rodiče nebo průvodce.

Druhý víkend: SMEČKA - SPOLUPRÁCE

Bojovník se zúčastní bez doprovodu, ale vzhledem k dlouhé pauze je po dohodě možný i doprovod. Cílem je budování "smečky", společný monitoring vlastností, odolnosti a fyzických dispozic jednotlivce v kontextu týmu. Handcraft workshopy naučí základní dovednosti pro přežití v přírodě (stavba přístřešku, rozdělávání ohně, práce se sekerou a nožem). Soulcraft workshopy ukáží nezbytnost týmové práce, sílu a možnosti komunity. Handcraft workshop nás naučí základům bezpečného stromolezení, rozpoznávání základních dřevin a jejich použití.

Třetí víkend: ODVAHA

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorů a asistentů. Soulcraft workshopy se zaměří na osobní odvahu. Ukážeme možnosti, jak zpracovat negativní energii, nejistotu a strach. Naučíme se Pohled sokola - nazíraní problémů i z jiných perspektiv a jejich vyhodnocení. Handcraft workshop ukáže, jak si opatřit potravu v divočině, přípravu základních pokrmů na ohni, výrobu a ovládání oštěpu. Bojovníka čeká noční cesta lesem.

Čtvrtý víkend: ODOLNOST

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorů a asistentů. Pobyt ve srubu, celodenní trek a spojený s půstem. Soulcraft workshop bude zaměřen na překonávání překážek. Budeme se věnovat mužskému vzoru. Handcraft workshop bude o celodenní chůzi krajinou bez jídla, o uzlování a základech první pomoci.

První 4 denní akce: FÉROVOST

Společná akce bojovníků a otců (mužských průvodců). Soulcraft workshop bude zaměřen na čestnost, bratrství, dosahování záměrů a cestu životem. Handcraft workshop ukáže základy lukostřelby s následnou loveckou výpravou. Dále základy šermu a výrobu LARP zbraní. Vyvrcholením bude bitva na motivy slovanské mytologie.

Pátý víkend: SAMOSTATNOST

Cesta za kovářem, kde si bojovníci vyrobí vlastní nůž. Budeme se učit myslet rukama, poznat poctivou řemeslnou práci a vážit si věcí, které považujeme za samozřejmé. Každý si sám, pod dohledem kováře, vyrobí vlastní zálesácký nůž. Soulcraft workshop bude o respektu a úctě.

Šestý víkend: VÁŠEŇ

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorů a asistentů. Soulcraft workshop bude věnován rozvoji osobnosti, hledání vnitřního zdroje síly, svého místa ve světě a v komunitě. Handcraft workshop věnujeme základům bojového umění a zvládání agresivity.

Sedmý víkend: ZODPOVĚDNOST

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorů a asistentů. Budeme řešit vztahy (matka a otec), budeme se učit o respektu a úctě. O vzorcích chování a o Cestě na horu. Handcraft workshop věnujeme službě - naučíme se, co je to být užitečný komunitě a společnosti. Budeme čistit les a potok.

Osmý víkend: VYTRVALOST

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorů a asistentů. Cílem bude příprava na přechodový rituál - co mě čeká po iniciaci, co je přechodový rituál, kým jsem a kam směřuji. Jak si stanovit výzvu a dosáhnout cíle. Budeme hrát rozvojové a týmové hry. Proběhne workshop duševní a tělesné hygieny.

Druhá 4denní akce: PŘECHODOVÝ RITUÁL

Poslední akce celoročního výcviku. Přípravná fáze pouze pro bojovníky proběhne první dva dny, třetí den bude zkouška a odloučení. Poslední den bude oslava za účasti mužských rodinných příslušníků či průvodců a slavnostní uznání přechodu.

Před každým samostatným víkendem dostanete instrukce s rozpisem vhodného vybavení a rámcovým programem.

Přechodový rituál

Samotný rituál je zkouškou soběstačnosti, vůle, odvahy a sebezapření, kdy bojovník odchází přečkat den a noc o samotě v divočině. Pouze na základě vlastního rozhodnutí, které bude ovlivněno celoročním výcvikem, bojovník podstupuje tuto zkoušku, svůj první Vision Quest. S pomocí průvodce si najde místo, kde si sám postaví přístřešek nebo stan, ve kterém přečká noc. Průvodce se ubezpečí, že je připraven přežít noc. Každý bojovník bude vybaven píšťalkou, aby v případě nouze přivolal pomoc. Ráno s východem slunce se bojovníci vrací do základního tábora. Do oběda (neděle) budou bojovníci odpočívat, poté proběhne slavnostní ceremoniál, hostina a závěrečný poradní kruh. 

Rozpis termínů se pokusíme neměnit, může se však stát, že v průběhu roku opět dojde k vážným důvodům vedoucím ke změně. Před každým samostatným víkendem dostanete instrukce s rozpisem vhodného vybavení a rámcovým programem.

Kolik to bude stát?

Kurz je limitovaný, maximální počet chlapců je 20. Aby naše práce měla smysl, je menší počet dětí nutný. Budeme vždy 2-3 dospělí průvodci. Celková cena za roční výcvik je 19.000 Kč (nejsem plátce DPH). Záloha za úvodní 3 víkendy je v hodnotě 6.000 Kč + doplatek za pokračování v hodnotě 13.000 Kč. Zahrnuje stravu, pomůcky, ubytování, program a dopravu z nádraží (Březnice) na základnu a zpět pro jednoho chlapce. V případě účasti bratra je poskytována sleva 15%. Pobyt zástupce/průvodce se hradí zvlášť ve výši 500 Kč za den. Individuální způsoby úhrady jsou možné a vždy záleží na domluvě. Jsme ochotni o kurzovném jednat a hledat přijatelné řešení.

Důležité upozornění: vzhledem k prostředí, kde budeme, nejsme schopni zajistit speciální stravu a tedy chlapci s komplikovanější dietou si musí jídlo přivézt s sebou.

Vedení kurzů dbá o zdraví a bezpečnost dětí, na každé akci je přítomný certifikovaný zdravotník. Vedení kurzů však nepřebírá odpovědnost za Vaše dítě nebo děti!

Termíny Cesty bojovníka (CB3) 2020-2022: 

Víkendová setkání: březen 2020 (pauza Covid), 23.-25.4. 2021, 18.-20.6., 22.-24.10., 5.-7.11., 28.-30.1. 2022, 18.-20.3., 22.-24.4. + 23.-25.9. (náhradní termín za Covid)

Vícedenní akce: 26.-29.5., 23.-26.6. (přechodový rituál)

Termíny Cesty bojovníka (CB4) 2021-2022:

Víkendová setkání: 12.-14.11. 2021 (společně s rodičem/průvodcem), 10.-12.12., 4.-6.2. 2022, 11.-13.3., 8.-10.4., 27.-29.5., 17.-19.6., 23.-25.9.

Vícedenní akce: 5.-8.5., 27.-30.10. (přechodový rituál)

Termíny Cesty bojovníka (CB5) 2022-2023:

Víkendová setkání: 21.-23.10. (společně s rodičem/průvodcem), 25.-27.11., 16.-18.12., 3.-5.2. 2023, 24.-26.2., 24.-26.3., 2.-4.6., 27.-29.10.

Vícedenní akce: 28.4.-1.5., 22.-25.6. 2023 (přechodový rituál)