Cesta Amazonky: jak vypadá roční výcvik pro dívky?

15.10.2021


Cesta Amazonky nabízí jedinečnou možnost k objevování a rozvoji své identity na základě vlastního sebepoznání a sebepřijetí, vlastních hodnot a postojů. Amazonky se naučí vnímat své tělo, budovat zdravé návyky jako je vyvážené stravování, cvičení či dostatečný spánek. Kurz pomáhá řešit problémy prepubertálního věku (nejistota, pocit ohrožení, pocit nedostatečnosti, nízká sebedůvěra). S podporou průvodkyň objeví posvátnou ženskou energii, svoji sebeúctu, vědomí svého spojení s hlubší moudrostí přírody a vesmíru.

Potřebuje moje dcera tento kurz?

Obraceli se na mě otcové a matky s otázkou podobně zaměřeného kurzu - výcviku pro dívky. Slíbil jsem, že budu-li mít ku pomoci ženy - průvodkyně, kurz otevřu. Stalo se tak a do našeho projektu Školy kojota vstupují tři ženy, které jsou autentické, vědomé a kreativní. Martina je matkou tří dětí a velkou oporou našeho teamu. Její dar je vyrovnanost, obětavost, znalost přírody a zodpovědnost. Renata je moje kolegyně ze školy, kreativní bytost obdarovaná uměleckým citem a jemností. Dita je horalka, ochránkyně a otevřená náruč pro ty děti, které to potřebují. Tyto ženy se budou starat o dívčí potřeby a záležitosti, společně povedou dívky cestou k objevování ženství. Vstupuji do této trojice jako zástupce mužské energie, ochránce bezpečného prostředí, průvodce zálesáckých dovedností, pohybových aktivit, her a poskytovatel technické podpory. Nebudu účasten aktivit spojených s intimitou děvčat, potních chýší a podobných aktivit, kde je přítomnost mužů nežádoucí.

Příprava k rituálu menarche? To pochopitelně není cílem ročního výcviku, jen se dotkne očekávaného. Naším záměrem je naučit dívky pracovat s rituály a využívat jejich sílu. V první řadě se pokoušíme vzbudit zájem dívek o objevení vlastní posvátné ženské energie, jejímž prostřednictvím je udržován veškerý život. Chceme, aby dívka zakořenila ve své ženské sebeúctě, ve vědomí svého spojení s hlubší moudrostí přírody a vesmíru. Nemusí si nic dokazovat, nemusí lačnit po vnějších atributech slávy nebo moci. Je cenná taková, jaká je, se svým tvůrčím potenciálem léčitelky a matky. Naše průvodkyně nechávají dívky prožít a vstřebat prvky budoucí ženskosti jako jemnost, ladnost, bytí v přítomnosti, kreativita, vnitřní síla, klid, intuice, plodnost, hojnost, křehkost, zranitelnost, intimita, láskyplnost, uvolněnost, vnímavost, odevzdanost, něžnost, ticho, klid, bezpečí, spontánnost, zvědavost, přijetí, soucit, otevřenost. S citem a respektem k dívčí duši budou průvodkyně objevovat a rozvíjet identitu děvčat.

Jak výcvik probíhá?

Výcvik se skládá z 8 víkendových a 2 čtyřdenních zážitkových pobytů v přírodě.

Budeme tábořit v tee pee, vařit na ohni, učit se přežít v přírodě, otužovat se, střílet z luku, poznávat přírodu, sdílet své příběhy. Však hlavní síla výcviku spočívá ve sdílené zodpovědnosti mezi děvčaty a velké míře svobody. Vedeme a moderujeme vzniklé situace, rozpory a rozdílné názory. Držíme bezpečný prostor, ale necháváme maximálně samostatně věci v rukách dívek.


Přehled termínů výcviku je doplněn o hlavní témata. Handcraft znamená rukodělná činnost, soulcraft je psychologická složka výcviku. Další nedílnou součástí jsou pohybové a společenské hry, ranní rozcvičky, péče o provoz tábora a společná reflexe v kruhu poradního ohně. Mimo tento rámec pořádáme dobrovolné akce / expedice (cyklovýlet, jachting, tvořivé víkendy, víkendy deskových her...), kde náklady řešíme dle aktuálního projektu (rozpočítáváme stejným dílem mezi zúčastněné členy). V průběhu prázdnin organizujeme letní táborová setkání. Po uhrazení zálohy se stanete odběratelem newsletteru, kde budete informováni o připravovaných akcích, workshopech a seminářích či společných setkání.

První setkání: DŮVĚRA

Seznamovací, s doprovodem matky či otce (ale jen jednoho z nich) či rodinného přítele - průvodce. Cílem je seznámit dívky i zástupce s prostředím, filosofií, metodikou výcviku a získání důvěry, navázání přátelství s ostatními děvčaty a nabytí odvahy k dalšímu pokračování kurzu bez doprovodu rodiče nebo průvodce. Budeme se věnovat základům práce s nožem, výrobě přírodních šperků a pohybovým hrám. Naučíme se pravidlům sdílení v kruhu, sestavit si mandalu nebo připravit bylinkový čaj.

Druhé setkání: VNÍMAVOST

Amazonka se zúčastní již bez doprovodu, pouze pod vedením lektorek. Cílem je budování "smečky", společný monitoring vlastností, vzájemné poznávání v kontextu týmu. Handcraft workshopy naučí základní dovednosti pro přežití v přírodě (rozdělávání ohně, pečení chleba, zkusíme i jízdu na koni). Soulcraft workshopy budou prostřednictvím výtvarných aktivit mapovat osobnost jednotlivce a možnosti spolupráce v komunitě.

Třetí setkání: KREATIVITA

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Soulcraft workshopy se zaměří na možnosti řešení sporů, nepochopení a komunikaci s chlapci. Ukážeme možnosti, jak zpracovat negativní energii, nejistotu a strach. Naučíme se řešit problémy i z jinými způsoby. Handcraft workshop bude věnován lukostřelbě, lesnímu lovu a stopování. Amazonky čeká noční cesta lesem.

Čtvrté setkání: VNITŘNÍ SÍLA

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Pobyt ve srubu, celodenní trek a spojený s půstem. Soulcraft workshop bude zaměřen na překonávání překážek. Budeme si povídat příběhy o neobyčejných ženách. Handcraft workshop bude o umění karetkování a základech první pomoci. Budeme mít celodenní pochod bez jídla.

První vícedenní akce: MOUDROST PŘÍRODY

Budeme se věnovat rituálům, moudrosti čtyřech živlů a tajemství bylin. Soulcraft workshop bude zaměřen na dosahování záměrů a cestu životem. Handcraft workshop ukáže základy zpracování pokrmů na ohni a zpracování bylin a jedlých rostlin.

Páté setkání: KŘEHKOST

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Víkend na mlýně. Rozloučení s krajinou, zrcadlení vlastní duše a komunikace. Cesta, pohyb a tanec, osobnostní hry. Spíše relaxační víkend s procházkami. Handcraft naučí čistit ptačí budky a vyrobit houpačku.

Šesté setkání: SEBEPŘIJETÍ

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Soulcraft workshop bude věnován rozvoji osobnosti, hledání vnitřního zdroje síly, svého místa ve světě a v komunitě. Handcraft workshop věnujeme základům pobytu v přírodě (stavba přístřešku, výroba sušeného masa, základy rybolovu).

Sedmé setkání: SEBEDŮVĚRA

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Budeme hrát hry a zjišťovat, co jsme se naučili. Budeme si povídat o hojnosti, naučíme se šít plátno i kůži a pozveme si na workshop odbornici na drobné práce s kůží. Soulcraft bude o hledání vnitřního zdroje energie a o důvěře v sebe.

Osmé setkání: INTIMITA

Samostatný pobyt, pouze pod dohledem lektorek. Cílem bude příprava na oslavu ženské energie - co mě čeká, co je přechodový rituál, kým jsem a kam směřuji. Jak si stanovit výzvu a dosáhnout cíle. Budeme hrát rozvojové a týmové hry. Proběhne workshop duševní a tělesné hygieny.

Druhá vícedenní akce: OSLAVA

Poslední akce celoročního výcviku. Přípravná fáze pouze pro Amazonky proběhne první dva dny, třetí a čtvrtý den bude oslava dívek a matek, oslava ženské energie. Obřad, rituál, tanec a potní chýše.

Rozpis termínů se pokusíme neměnit, může se však stát, že v průběhu roku opět dojde k vážným důvodům vedoucím ke změně. Před každým samostatným víkendem dostanete instrukce s rozpisem vhodného vybavení a rámcovým programem.

Kolik to bude stát?

Kurz je limitovaný, maximální počet dívek je 20. Aby naše práce měla smysl, je menší počet dětí nutný. Budeme vždy 3-4 dospělí průvodci. Celková cena za roční výcvik je 19.000 Kč (nejsem plátce DPH). Záloha za úvodní 3 víkendy je v hodnotě 6.000 Kč + doplatek za pokračování v hodnotě 13.000 Kč. Zahrnuje stravu, pomůcky, ubytování, program a dopravu z nádraží (Březnice) na základnu a zpět pro jedno děvče. V případě účastí sestry je poskytována sleva 15%. Pobyt zástupce-průvodce se hradí zvlášť ve výši 500 Kč za den. Individuální způsoby úhrady jsou možné a vždy záleží na domluvě. Jsme ochotni o kurzovném jednat a hledat přijatelné řešení.

Důležité upozornění: vzhledem k prostředí, kde budeme, nejsme schopni zajistit speciální stravu a tedy dívky s komplikovanější dietou si musí jídlo přivézt s sebou.

Vedení kurzů dbá o zdraví a bezpečnost dětí, na každé akci je přítomný certifikovaný zdravotník. Vedení kurzů však nepřebírá odpovědnost za Vaše dítě nebo děti!

Termíny Cesta Amazonky (CA1) 2021-2022:

Víkendová setkání: 30.4.-2.5. 2021 (společně s rodičem/průvodcem - zrušeno COVID), 14.-16.5., 11.-13.6., 17.-19.9., 26.-28.11., 21.-23.1. 2022, 4.-6.3., 1.-3.4., 20.-22.5. (náhradní termín)

Vícedenní akce: 28.-31.10. 2021, 28.4.-1.5. 2022 (oslava)

Termíny Cesta Amazonky (CA2) 2022-2023:

Víkendová setkání: 16.-18.9. 2022 (společně s rodičem/průvodcem), 14.-16.10., 11.-13.11., 9.-11.12., 27.-29.1. 2023, 17.-19.2., 21.-23.4., 26.-28.5. 2023

Vícedenní akce: 30.3.-2.4. 2023, 15.-18.6. 2023 (oslava)