Badatelský týden: tajemství ekologie na vlastní kůži

09.02.2022

Mám rád hry a dobrodružství, ve svém povolání vyznávám terénní výuku a zážitkovou pedagogiku. Aktivně pomáhám osobnostnímu rozvoji dětí ve svých celoročních kurzech. Minulý rok jsem poprvé realizoval týdenní pobyt pro žáky pardubické školy Klas a zážitky byly hluboké! Překvapení z toho, že je možné žít bez mobilu a wifi, zmapování sil a odhodlání při celodenním pochodu nebo zpracování příběhu obyvatel lučního ekosystému formou komiksu... Bylo to skvělé setkání a potvrzení správného kurzu. 

Po loňské zkušenosti mám vytvořený zajímavý program a rád bych vás pozval k nám do Jamek. Užijte si neobyčejný týden společně s dalšími mladými badateli a dobrodruhy. Expedice čeká...

Budeme bádat, zkoumat a objevovat tajemství základů ekologie. A bude to velmi zajímavé! Zažijete dobrodružství v přírodě, romantiku táborového ohně a originální ubytování ve srubech či indiánských stanech. Program je tvořen kombinací ekologické výchovy, zážitkové pedagogiky, osobnostně sociálního rozvoje, týmové spolupráce a komunikace. Prostředí, ve kterém program probíhá a vybavení které máme připraveno nám umožní realizovat výzkumné práce, sportovní a pohybové aktivity, turistiku, tábornické dovednosti, ale také strategické, týmové a komunikační hry.

Cílem našeho týmu je vést žáky k rozvoji dovedností potřebných v dalším studiu a životě. Chceme, aby znali své silné i slabé stránky a uměli s nimi pracovat. Výuku nerozdělujeme na jednotlivé předměty, naopak se snažíme témata propojovat a ukazovat širší souvislosti. Atraktivně a poutavě řešit dílčí úlohy a vést žáky k zodpovědnosti za dílčí práci v kolektivu či pracovním týmu.

Aktivní pobyt v přírodě, spaní ve srubech nebo tee pee, systém vědecké a výzkumné práce, společné sdílení v poradním kruhu, organizace dne a práce na chodu tábora. Ale i putování v brdských lesích, workshopy zálesáckých dovedností a pohybové hry. Každodenní zdokonalování praktických dovedností při různých pracovních činnostech, prohlubování spolupráce a sociálních schopností jednotlivce v kolektivu.

Badatelský týden je vhodným doplněním výuky přírodopisu, biologie, zeměpisu a tělesné výchovy. Formy výuky používané během expedice se významně podílejí na rozvoji klíčových kompetencí u účastníků a přispívají k rozvoji témat obsažených ve vzdělávací oblasti "Člověk a příroda" rámcového vzdělávacího programu. Svým obsahem expedice naplňuje průřezová témata "Environmentální výchova" a "Osobnostní a sociální výchova."

Expediční škola trvá 5 dní (pondělí-pátek) v měsících duben, květen, červen, září a říjen.

Vzdělávací programy jsou modifikovány takto: 1.-3. třída, 4.-6. třída, 7.-9. třída

Maximální počet žáků je 25 + 3 pedagogičtí pracovníci

Místo: Jamky u Hvožďan, Příbramsko

Cena za 5 dní: 2.750 Kč za 1 žáka (strava, ubytování, lektorné), objednat ZDE.